Dawne Dworki

W odległości kilku, kilkunastu kilometrów od Węgorzewa osoby zainteresowane architekturą dawnych dworków odnajdą sporo wartych ich uwagi obiektów. W Dąbrówce Małej, Klimkach, Maćkach, Trygorcie, Perłach, Łęgwarowie, Stawiskach, Ruskiej Wsi i Pniewie znajdują się dworki pochodzące z XVIII w., przełomu XVIII i XIX w., XIX w. oraz początku XX stulecia.

Zwykle otoczone są malowniczymi założeniami parkowymi ze starodrzewem. Wiele z tych obiektów, choć niezbyt dobrze zachowanych, do dzisiaj wystrojonych jest w takie detale architektoniczne jak ryzality, pilastry, lizeny, boniowania, gzymsy, kolumny z korynckimi głowicami.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Północna część Mazur wyróżnia się sporą ilością ciekawych architektonicznie posiadłości. Wystawne niegdyś - dziś często naruszone przez upływ czasu i wieloletnie zaniedbania - dworki stoją w tak niepozornych miejscowościach jak Klimki, Trygort, Łęgwarowo czy Ruska Wieś. Wprawdzie lata świetności mają już za sobą, ale wciąż cieszą oko pięknymi detalami.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz